:: സത്യത്തിൽ നിലക്കൊള്ളുക സത്യത്തിൽ നിലക്കൊള്ളുക


قال الشيخ الألباني رحمه الله:
"طريق الله طويل ونحن نمضي فيه كالسلحفاه، وليس الغايه أن نصل لنهاية الطريق، ولكن الغايه أن نموت على الطريق".


ശൈഖ് മുഹമ്മദ്‌ നാസ്വിറുദ്ധീൻ അൽ അൽബാനി റഹിമഹുല്ലാഹ് പറഞ്ഞു: "അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗം സുധീർഘമാണ്. നാം ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു ആമയെപ്പോലെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മാർഗ്ഗത്തിന്റെ അറ്റം വരെയെത്തുക എന്നതല്ല ലക്ഷ്യം. മറിച്ച് ആ മാർഗ്ഗത്തിലായിക്കൊണ്ടു നാം മരിക്കുക എന്നതാണ്."

ശൈഖ് മുഹമ്മദ്‌ ഉസ്‌മാൻ അൽ അഞ്ചരി  ഹഫിദഹുല്ലാഹ് പറഞ്ഞു: തങ്കലിപികളാൽ എഴുതപ്പെടേണ്ട വാക്കുകളാണിവ. ഓരോ സലഫിയും അന്തിമഫലമെന്തെന്നു നോക്കാതെ വിശുദ്ധ ഖുർആനും സുന്നത്തും സഹാബികളെപ്പോലെ മനസ്സിലാക്കി നന്മയിൽ അവിശ്രമം മുന്നിടുകയാണ് വേണ്ടത്. നന്മയുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ അറ്റം വരെയെത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും സലഫീ ആദർശം മുറുകെപ്പിടിച്ചു ജീവിച്ച് ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ മരണം വരെ നിലനിൽക്കുകയെന്നതാവണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം - എന്ന സന്ദേശമാണ് ശൈഖ് അൽബാനി നൽകുന്നത്.